fbpx
 • a1.png
 • b1a.jpg
 • b1b.jpg
 • b1c.jpg
 • b2a.jpg
 • b2b.jpg
 • b3a.jpg
 • b3b.jpg

Od roku szkolnego 2016/17
GTE wprowadza dla swoich uczniów
program DSD I (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM),

który jest wspólnym przedsięwzięciem Ministrów Kultury Landów RFN i Ministerstwa Kultury RP, finansowanym przez rząd Republiki Federalnej Niemiec. Program ten ma na celu przygotowanie uczniów do niemieckiego egzaminu państwowego na poziomie B1 (DSD I) w gimnazjum, a następnie na poziomie B2/C1 (DSD II) w trzeciej klasie liceum.

 • 6 godzin języka niemieckiego tygodniowo
 • intensywna nauka w małych grupach
 • przygotowanie do egzaminu zintegrowane z programem nauczania
 • egzamin DSD jest przewidziany dla całej grupy
  (nie można do niego przystępować indywidualnie)
 • egzamin DSD jest bezpłatny i przeprowadzany na miejscu
 • egzamin DSD jest przeprowadzany na całym świecie, zawsze według tych samych kryteriów w ponad 65 krajach, w ponad 1000 szkołach – co roku zdaje go ok. 65 tys. kandydatów
 • uczniowie otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego uznawany w całej Europie
 • uczniowie mają bezpłatny dostęp do materiałów językowych
 • możliwe stypendia wyjazdowe dla młodzieży do Niemiec
 • możliwość kontynuowania nauki w liceum i zdawania DSD II, który uprawnia do studiowania na wszystkich niemieckich uczelniach

 

      |