• a1.png
  • b1a.jpg
  • b1b.jpg
  • b1c.jpg
  • b2a.jpg
  • b2b.jpg
  • b3a.jpg
  • b3b.jpg

GTE zapewnia
każdemu uczniowi poczucie bezpieczeństwa.
Tu nie jesteś anonimowy!

  • GTE buduje wiarę ucznia we własne siły
  • GTE tworzy atmosferę rzetelnej pracy i życzliwości wobec uczniów
  • GTE zapewnia fachową opiekę zaangażowanych wychowawców, szkolnego pedagoga i szkolnego psychologa