fbpx
 • a1.png
 • b1a.jpg
 • b1b.jpg
 • b1c.jpg
 • b2a.jpg
 • b2b.jpg
 • b3a.jpg
 • b3b.jpg

"Kierunek, który wytycza edukacja, określi
przyszłe życie człowieka!"

PLATON

GTE potrafi edukować i wychowywać młodych ludzi w ważnym dla nich i trudnym okresie dojrzewania – kształtowania się osobowości, charakterów i światopoglądów.

GTE dba, wraz z Rodzicami, o wszechstronny rozwój uczniów, wspomagając rodzinę w procesie wychowawczym.

GTE pomaga uczniom poznawać świat wartości oparty na:

 • otwartości i szacunku dla drugiego człowieka,
 • sprawiedliwości i tolerancji,
 • odpowiedzialności za własne czyny,
 • poszanowaniu tradycji, przyrody i kultury.

GTE zabiega o rozwój uczniów zdolnych, a równocześnie GTE wspiera i opiekuje się uczniami z trudnościami i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

GTE odkrywa talenty.

GTE uczy samodzielnego myślenia.

 

      |