fbpx
 • a1.png
 • b1a.jpg
 • b1b.jpg
 • b1c.jpg
 • b2a.jpg
 • b2b.jpg
 • b3a.jpg
 • b3b.jpg

Zasady wpłacania wpisowego i czesnego

Wysokość wpisowego i czesnego dla GTE ustala organ prowadzący szkoły.
 

WPISOWE

 1. Wpisowe wpłacane jest jednorazowo przez rodziców uczniów przyjętych do Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego, w kwocie 300 zł, na rachunek bankowy:

  nr 28 1750 0012 0000 0000 3372 1455
  Raiffeisen Bank Polska S.A.

  Wpisowe musi być wpłacone najpóźniej w dniu przyjęcia ucznia do szkoły.
   
 2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. Wpisowe jest przeznaczone na potrzeby szkół TE.
 4. W przypadku przyjęcia kolejnego dziecka tych samych rodziców do Gimnazjum TE, zwalnia się ich z obowiązku wpłacania wpisowego, pod warunkiem, że pierwsze dziecko będzie uczniem jednej ze szkół TE w roku szkolnym 2018/2019.


CZESNE

 1. Czesne dla klas III w GTE jest płatne przez 10 miesięcy, tj. od września do czerwca włącznie, według załączonego do umowy o świadczenie usług oświatowych harmonogramu, na rachunek bankowy podany w umowie.
 2. Jednorazowa opłata za użytkowanie szafki ubraniowej doliczona zostanie do pierwszego czesnego w wysokości 70 zł.

Wysokość czesnego obowiązująca dla klas III od dnia 1.09.2018 r.

 • 400 zł (dla drugiego dziecka: 330 zł)

 

      |