fbpx
  • a1.png
  • b1a.jpg
  • b1b.jpg
  • b1c.jpg
  • b2a.jpg
  • b2b.jpg
  • b3a.jpg
  • b3b.jpg

Reforma oświaty – powstanie GTE
(Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego)

W wyniku reformy oświatowej przeprowadzonej w 1999 r., powstały w Polsce 3-letnie gimnazja. Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego podjął decyzję o utworzeniu Gimnazjum TE, które mieści się w tym samym budynku co LOTE.
 

 

 

 

      |