fbpx
  • a1.png
  • b1a.jpg
  • b1b.jpg
  • b1c.jpg
  • b2a.jpg
  • b2b.jpg
  • b3a.jpg
  • b3b.jpg

22 czerwca 2016 r. klasy pierwsze i drugie GTE uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym w ramach „Dnia Edukacji Obronnej”. Odbywało się ono w Ośrodku Edukacji Obronnej „Garnizon”, utworzonym na terenie byłego składu amunicji Wojsk Ochrony Pogranicza.

Na miejscu powstała baza szkoleniowa z zakresu obronności, sala historii granicy i współczesnego Wojska Polskiego. Projekt jest prowadzony społecznie i wspierany przez Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej. W składzie kadry szkolącej znaleźli się weterani Wojska Polskiego, funkcjonariusze służb mundurowych, instruktorzy strzelectwa i ratownicy.

Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9 od zbiórki, omówienia tematyki i przedstawienia instruktorów. Następnie młodzież podzielono na plutony szkoleniowe. Uczniowie – w grupach – poznawali podstawy ratownictwa medycznego, wiedzy strzeleckiej, zdobywali wiedzę o obronie przeciwchemicznej oraz przed środkami masowego rażenia, informacje o współczesnym Wojsku Polskim.

Po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych, ich przebieg i wyniki omówiono z uczestnikami oraz wręczono im zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Udaną imprezę zakończyło – a jakże! – wspólne ognisko.

 

      |