fbpx
  • a1.png
  • b1a.jpg
  • b1b.jpg
  • b1c.jpg
  • b2a.jpg
  • b2b.jpg
  • b3a.jpg
  • b3b.jpg

Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie realizuje projekt „Europejski wymiar w nauczaniu języków obcych”, na który pozyskało środki w wyniku konkursu wniosków w roku 2014, ogłoszonego i zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach projektu, pt. “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty. Z pozyskanych środków dwie nauczycielki należące do Rady Pedagogicznej GTE odbyły indywidualne szkolenia zagraniczne w okresie wakacyjnym w 2015 roku (pani mgr Patrycja Kryda w Niemczech oraz pani mgr Aleksandra Szal w Wielkiej-Brytanii).

Zdobyta wiedza oraz nowe doświadczenia wpłyną na lepszą organizację pracy podczas zajęć z języka obcego. Poznane nowe metody pracy uatrakcyjnią zajęcia, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost motywacji uczniów do nauki języków obcych. Nauczyciele języków obcych chcą być „żywym” przykładem dla swoich wychowanków, dlatego podejmują różne wyzwania, aby pokazać, jak ważna jest solidna umiejętność językowa, która umożliwia swobodne przemieszczanie się po świecie. Chcąc być nauczycielami nowoczesnymi, muszą podążać za zmianami. Udział w projekcie spowoduje wzrost ich kompetencji zawodowych oraz językowych.

Dagmara Jagucka-Mielke
Koordynator projektu

 

      |