fbpx
  • a1.png
  • b1a.jpg
  • b1b.jpg
  • b1c.jpg
  • b2a.jpg
  • b2b.jpg
  • b3a.jpg
  • b3b.jpg

W sobotę 28 listopada 2017 r. zakończył się kilkudniowy projekt młodzieżowy, w którym wzięli udział uczniowie klasy 2c naszego gimnazjum. Taką możliwość dała nam Fundacja „Krzyżowa” Dla Porozumienia Europejskiego, która jest jednocześnie Międzynarodowym Domem Młodzieży.

Siedzibą Fundacji jest przepiękny kompleks Pałacowy, wcześniej posiadłość rodziny von Moltke. W 1989 r. w Krzyżowej odbyła się historyczna „Msza Pojednania” z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla. Wydarzenie to stało się symbolicznym początkiem nowego rozdziału relacji pomiędzy Polską a Niemcami.

Projekty tu organizowane stwarzają przestrzeń dla młodych ludzi z różnych krajów do spotkań, poznawania się, przezwyciężania uprzedzeń, uczenia się od siebie i poszerzania swoich horyzontów mentalnych, kulturowych i językowych.

Nasze spotkanie z młodzieżą niemiecka dotyczyło tematyki dość trudnej i pobudzającej do refleksji. „Tożsamość, Migracja i Różnorodność” (Identität, Migration und Vielfalt ). Obawialiśmy się, czy damy radę językowo sprostać tej tematyce. Warsztaty prowadzone były w bardzo ciekawy sposób, uczniowie korzystali też z obecności tłumacza. Wszystkie dyskusje w mniejszych grupkach międzynarodowych odbywały się w języku niemieckim i angielskim. To, co nam się bardzo podobało, to duży nacisk na integrację grupy i możliwość dzielenia się swoimi poglądami, wnioskami i historiami życiowymi (skąd pochodzimy, skąd wywodzą się nasi dziadowie i co skłaniało ich do migracji, niekiedy po całym świecie).

Okazją do poznania Krzyżowej były podchody zorganizowane drugiego dnia po Krzyżowej, w trakcie których poznaliśmy rys i tło historyczne tego miejsca.

W środę udaliśmy się na całodniową wycieczkę do Wrocławia, gdzie udaliśmy się do Dzielnicy Czterech Wyznań na zwiedzanie kościoła ewangelickiego i synagogi. Poruszającym momentem było czytanie, a właściwie śpiewanie fragmentu Tory przez Rabina i wysłuchanie relacji o tragicznych losach Żydów z okresu II Wojny Światowej.

W czwartek i piątek odbyły się warsztaty fotograficzne i filmowe. Młodzież zapoznała się z tajnikami ciemni fotograficznej i obsługi kamera obscura. Nakręciliśmy też krótki film na temat związany z warsztatami naszego spotkania. A popołudniu dokonaliśmy ewaluacji naszego projektu, wymieniliśmy się opiniami na temat tego tygodnia i wyraziliśmy chęć kontynuowania tego typu spotkań, ponieważ doświadczamy różnorodności, poszerzamy horyzonty, przełamujemy bariery językowe i zdobywamy wiele innych kompetencji, które ciężej jest zdobywać z perspektywy „szkolnej ławki”.

Magdalena Karnacz-Biesok

   

 

      |