fbpx
  • a1.png
  • b1a.jpg
  • b1b.jpg
  • b1c.jpg
  • b2a.jpg
  • b2b.jpg
  • b3a.jpg
  • b3b.jpg

Skład

Przewodnicząca szkoły:

  • Zuzanna Heller / klasa 3A

Zastępca przewodniczącej szkoły:

  • Maksymilian Bacza / klasa 3B

 

Cele i założenia

Samorząd uczniowski to jeden z organów szkoły, obok dyrekcji, rady pedagogicznej i rady rodziców. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Samorząd uczniowski ma realny wpływ na to, jak wygląda szkoła i co się w niej dzieje. Członkowie samorządu uczniowskiego mogą także współtworzyć i zmieniać szkolną rzeczywistość. Organizując różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, sportowe, naukowe, prowadząc szkolny wolontariat, zgłaszając swoje pomysły dotyczące wyglądu i funkcjonowania szkoły, mogą sprawić, że będzie ona dla nich nie tylko miejscem spełniania szkolnego obowiązku. Razem z innymi uczniami, nauczycielami, dyrekcją czy rodzicami, mogą współdecydować o tym, jak wygląda szkolna codzienność.

Celem samorządu uczniowskiego GTE jest wypełnianie powierzonych mu zadań, godne reprezentowanie szkoły, sumienne spełnianie obowiązków dla dobra całej społeczności szkolnej, podtrzymywanie tradycji szkoły, oraz postępowanie zgodne z zasadami Kodeksu Szkolnego GTE.

Samorząd uczniowski w miarę swoich możliwości będzie kontynuował jak i tworzył nowe akcje, imprezy oraz wydarzenia szkolne.

Funkcja przewodniczącego czy zastępcy samorządu uczniowskiego, nie jest tylko funkcją reprezentacyjną, ale zobowiązuje i daje dużo możliwości do pracy i tworzenia na rzecz GTE oraz uczących się tu uczniów.

    

 

 

      |