fbpx
  • a1.png
  • b1a.jpg
  • b1b.jpg
  • b1c.jpg
  • b2a.jpg
  • b2b.jpg
  • b3a.jpg
  • b3b.jpg

W marcu 2019 r. nadszedł czas końcowego egzaminu DSD I, który wieńczy pierwszy etap rozszerzonego programu nauki języka niemieckiego w naszych placówkach. W dniu 14 marca 24 uczniów klas III GTE przystąpiło do części pisemnej egzaminu a następnie w dniach 25, 26 i 27 marca do egzaminu ustnego.

DSD I to egzamin o zasięgu międzynarodowym, który pozwala na otrzymanie certyfikatu wystawionego przez ZfA – Centralę Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech. Zdobyty w ten sposób certyfikat potwierdza znajomość języka niemieckiego. Uczeń po trzech latach przygotowań jest egzaminowany w ramach czterech sprawności językowych : pisanie, czytanie, słuchanie oraz wypowiedź ustna. Celem egzaminu DSD I jest potwierdzenie, iż uczniowie nabyli kompetencje językowe na poziomie B1. W części ustnej uczeń referuje przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną na dowolnie wybrany temat oraz prowadzi rozmowę z egzaminatorem. Z dumą możemy powiedzieć, że w części ustnej nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze! Wszyscy zdobyli wynik B1 - czego im serdecznie gratulujemy :-) Do egzaminów przygotowywała mgr Magdalena Karnacz.

Na wyniki egzaminu pisemnego będziemy musieli jeszcze poczekać, gdyż sprawdzany jest przez zewnętrznych egzaminatorów.

  

      |