fbpx
  • a1.png
  • b1a.jpg
  • b1b.jpg
  • b1c.jpg
  • b2a.jpg
  • b2b.jpg
  • b3a.jpg
  • b3b.jpg

Na dobry wynik edukacyjny składają się zawsze dwa czynniki: ciężka praca uczniów oraz rzetelne i skuteczne przygotowanie zapewnione przez kadrę nauczającą. Wysoki poziom naszego gimnazjum potwierdziły również i w tym roku wyniki testu zewnętrznego, jakim jest ogólnopolski egzamin gimnazjalny.

Możemy z dumą powiedzieć, że we wszystkich zakresach egzaminu nasi uczniowie osiągnęli wynik wyższy niż w województwie śląskim oraz w Polsce (patrz. załączony wykres). Dobry wynik zapewni uczniom pozytywny start na nowym etapie edukacji oraz otworzy drzwi do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej.

 

      |