fbpx
  • a1.png
  • b1a.jpg
  • b1b.jpg
  • b1c.jpg
  • b2a.jpg
  • b2b.jpg
  • b3a.jpg
  • b3b.jpg

11 kwietnia 2018 r. chętni uczniowie GTE oraz uczniowie klas siódmych SPTE brali udział w międzynarodowym konkursie o nazwie The Big Challenge. Jest to konkurs języka angielskiego, adresowany do uczniów w wieku 12-16 lat. Jego głównym celem jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego przez zabawę.

Po wielkim sukcesie we Francji, gdzie konkurs się narodził, każdego roku w konkursie bierze udział ponad 560 tys. uczniów w Europie! W naszej szkole w tegorocznej edycji wzięło udział 35 uczniów. Test konkursowy odbywał się w trybie online, na komputerze lub tablecie podłączonym do Internetu. Kwestionariusz testowy składał się z 45 pytań. Pytania sprawdzały wiedzę z zakresu słownictwa, rozumienia, gramatyki i ogólnej znajomości kultury anglosaskiej.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała nasza lektorka z USA – Leah Hill, która zachęcała uczniów do zmagań ze swoim językiem ojczystym, dokarmiając ich oryginalnymi Amerykańskimi Muffins. Dla tych, którzy osiągną wysokie wyniki testu, czekają ciekawe nagrody – oczekujemy więc na wyniki z niecierpliwością!

  

      |