fbpx
  • a1.png
  • b1a.jpg
  • b1b.jpg
  • b1c.jpg
  • b2a.jpg
  • b2b.jpg
  • b3a.jpg
  • b3b.jpg

W przeddzień Jubileuszu 500 lat Reformacji uczniowie GTE zebrali się w szkolnej auli na tematycznym apelu, podczas którego w zainscenizowanym przedstawieniu  przypomniany został niezwykle ważny moment z życia Marcina Lutra – obrady sejmu Rzeszy w Wormacji w 1521 roku zakończone ekskomunikowaniem Lutra. Uczniowie klas trzecich wcielili się w role najważniejszych postaci biorących udział w tym historycznym wydarzeniu.

Na potrzeby scenki relacja została nieco uwspółcześniona (*) i przedstawiona przez „ GTE TV” . Dla przypomnienia przytaczamy okoliczności tego zdarzenia:

16 kwietnia 1521 roku Luter przybył do Wormacji. Witały go tłumy – był już kimś sławnym, osobą publiczną, powszechnie znaną, choć tylko ze słyszenia; teraz można go było zobaczyć. Osobliwy to był widok – wychudzony mnich w czarnym habicie, w asyście herolda Rzeszy z herbem cesarskim, otoczony zbrojnymi jeźdźcami w rycerskim rynsztunku.  Luter pełen był obaw, może nawet nie tyle o własne życie, ile o to, czy nie spęta go trwoga przed majestatem cesarskim. Nigdy jeszcze przed władzą tak wysoką nie stawał. Do słuszności podjętej decyzji był święcie przekonany: „Pojadę do Wormacji, choćby tam było tyle diabłów, ile dachówek” – takie słowa Lutra zanotował jego przyjaciel Spalatin, kaznodzieja i doradca księcia elektora saskiego. Miasto było przepełnione – do Wormacji ściągnęli wielcy i pomniejsi panowie, ci ważniejsi oczywiście z orszakami, rycerze, przedstawiciele stanów, cały dwór cesarski.

Gdy w trakcie przesłuchania okazało się, że ponownie wezwano Lutra jedynie do odwołania jego nauki i nikt nie zamierza rozmawiać z nim o jej słuszności lub niesłuszności, Luter odpowiedział:

 

Odwołać nie mogę, chyba by mi kto z Pisma Świętego dowiódł, że błądziłem. (...) Tu stoję, inaczej nie mogę, niech mi Bóg dopomoże. Amen.

 

(*) Richard Friedenthal, Marcin Luter i jego czasy, PIW W-wa 1991

 

Na zakończenie szkolnego dnia uczniowie udali się na ekumeniczne nabożeństwo do Kościoła Jezusowego, w którym uczestniczyli także ich rówieśnicy z zaprzyjaźnionej szkoły ewangelickiej w Gliwicach, przebywający tego dnia z wizytą w naszym mieście. Kazanie wygłosił ksiądz Marcin Podżorski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      |