fbpx
  • a1.png
  • b1a.jpg
  • b1b.jpg
  • b1c.jpg
  • b2a.jpg
  • b2b.jpg
  • b3a.jpg
  • b3b.jpg

23 czerwca 2016 r. łza zatoczyła się w niejednym oku trzecioklasisty – w tym dniu pożegnaliśmy 65 absolwentów GTE podczas dedykowanego im uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Ze względu na ograniczenia lokalowe nie mogliśmy pomieścić przewidywanych uczestników tegorocznego zakończenia w szkolnych murach, więc impreza miała miejsce w Hotelu Liburnia.

Trzecioklasiści odebrali świadectwa ukończenia nauki w gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach testu gimnazjalnego. Należy zauważyć, że mamy powody do dumy. Tegoroczne wyniki testu naszych absolwentów są znów bardzo dobre i znacznie przewyższają średnią krajową!

Po części oficjalnej, młodzież bawiła się na komersie zorganizowanym przez Radę Rodziców.

 

      |